ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: Steam Link ไม่ยอมเปิด

เฝ้าดูไฟ LED อีเทอร์เน็ตของ Steam Link เมื่อเริ่มต้น


ตรวจสอบว่าได้เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับเต้ารับที่ทำงานปกติ และขั้วต่อไฟติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของ Steam Link อย่างมั่นคง