Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Đội hỗ trợ HTC

HTC đảm nhiệm việc giao hàng Vive và các bộ phận của Vive. Hãy liên hệ đội hỗ trợ của họ để được trợ giúp nếu đơn hàng của bạn có linh kiện bị hỏng, mất hoặc thiếu.