Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: "Compositor không hiện toàn màn hình" / Hiển thị có màu đỏ

Màn hình đỏ sẽ hiển thị trong mũ chụp khi compositor không thể hiện toàn màn hình. Điều này cũng có thể xảy ra nếu có cửa sổ khác chèn lên nó.

Xử lý sự cố:
Bật chế độ trực tiếp
Chạy SteamVR và đi đến SteamVR > Thiết lập > Thẻ Nhà phát triển > Bật Chế độ trực tiếp

Chế độ trực tiếp đảm bảo hiển thị mũ chụp của bạn không được nhận diện là màn hình. Nếu bạn đóng SteamVR và mũ chụp hiển thị màn hình desktop của bạn, điều này có nghĩa là Chế độ trực tiếp đang không được bật. Khi Chế độ trực tiếp chạy đúng cách, bạn sẽ chỉ thấy nội dung thực tế ảo (VR) bên trong mũ chụp.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bật Chế độ trực tiếp, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt driver mới nhất cho GPU của mình.
Cập nhật driver GPU của bạn
Nếu bạn không thể bật chế độ trực tiếp, driver của bạn có thể không tương thích với tính năng đó và cần được cập nhật. Nvidia 360.75 trở lên và AMD 1.0.3.16 trở lên hỗ trợ Chế độ trực tiếp cho các thiết bị thực tế ảo.

Đi đến trang web nhà sản xuất để cài đặt driver mới nhất cho card đồ hoạ của bạn:

Driver card đồ hoạ Nvidia

Driver card đồ hoạ AMD