Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Vấn đề với Logitech G920

Đối với người dùng có tay cầm USB ASMedia được liệt kê trong báo cáo hệ thống, hãy thử gỡ cài đặt driver ASMedia 1.16.33.1 và để cho Windows cài đặt driver usbxhci.sys phổ thông.