Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Vấn đề bàn cảm ứng tay cầm

Nếu bàn cảm ứng tay cầm của bạn chập chờn hoặc quá nhạy, nó có thể cần được hiệu chỉnh.

Xử lý sự cố:
Căn chỉnh tay cầm
Trước khi thực hiện các bước sau, hãy đảm bảo bạn đã có firmware mới nhất cho tay cầm. Bạn có thể kiểm tra bằng cách đi đến SteamVR > Thiết bị > Cập nhật Firmware.

  1. Tắt tay cầm (nhấn giữ nút hệ thống)
  2. Trong khi nhấn giữ nút cò và nút tay nắm, nhấn nút hệ thống
  3. Tay cầm sẽ được bật lên với âm thanh hiệu chỉnh