Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Bị treo sau khi cập nhật lên Windows 10 Creator's Update

Thông thường, vấn đề này xảy ra dưới hình thức SteamVR bị treo khi khởi động hoặc Mã lỗi (307).

Nếu máy sử dụng thiết bị NVIDIA của bạn gặp hiện tượng treo driver NVIDIA do bản cập Windows 10 Creators, hãy thử làm tuần tự bước sau. Nếu cách trên cùng không hoạt động, hãy thử giải pháp tiếp theo.


  1. Cập nhật driver NVIDIA lên phiên bản mới nhất (r381) mà NVIDIA đã phát hành. Bạn có thể tải driver mới nhất từ NVIDIA.com hoặc dùng NVIDIA GeForce Experience để cập nhật.
  2. Tắt chia sẻ trong ứng dụng GeForce Experience
  3. Tạm thời gỡ cài đặt ứng dụng GeForce Experience