Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Lỗi 208

Lỗi 208 xảy ra khi thiết lập hiển thị của bạn không được tìm thấy hoặc tùy chỉnh đúng cách.

Xử lý sự cố:
Bật chế độ trực tiếp
Chạy SteamVR và đi đến SteamVR > Thiết lập > Thẻ Nhà phát triển > Bật Chế độ trực tiếp

Chế độ trực tiếp đảm bảo hiển thị mũ chụp của bạn không được nhận diện là màn hình. Nếu bạn đóng SteamVR và mũ chụp hiển thị màn hình desktop của bạn, điều này có nghĩa là Chế độ trực tiếp đang không được bật. Khi Chế độ trực tiếp chạy đúng cách, bạn sẽ chỉ thấy nội dung thực tế ảo (VR) bên trong mũ chụp.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bật Chế độ trực tiếp, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt driver mới nhất cho GPU của mình.
Kiểm tra chức năng cổng video và kết nối GPU
Hãy đảm bảo hai điều sau:
  1. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào cùng một GPU
  2. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào các cổng đang hoạt động


Ở đa số trường hợp, các cổng video nằm cạnh nhau trên máy tính của bạn đều kết nối cùng một GPU.

Nếu bạn tin rằng các điều trên là đúng, hãy thử:

  • Sử dụng cổng khác nhưng chung loại dữ liệu cho mỗi thiết bị (ví dụ như thay đổi cáp HDMI của Link Box từ một cổng HDMI này sang cổng HDMI khác)
  • Sử dụng đầu chuyển cáp mini DisplayPort/DisplayPort hoặc HDMI/DisplayPort để cắm Link Box vào máy tính của bạn nếu các cổng bạn dùng thường xuyên không nhận diện được thiết bị.
  • Sử dụng cáp DVI hoặc DisplayPort thay vì cáp HDMI hoặc tương tự.
Khởi động lại máy tính
Ấn X trên SteamVR để thoát, thoát phần mềm Steam, rồi khởi động lại máy tính của bạn.