Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Lỗi 100

Lỗi này có nghĩa là các tệp phần mềm SteamVR không được lưu ở thư mục phù hợp.

Xử lý sự cố:
Sửa đường dẫn cài đặt SteamVR
Nếu Steam được cài đặt ở một thư mục không phải mặc định, đường dẫn thiết lập/nhật ký SteamVR của bạn có thể bị dẫn đến một thư mục không có thật.

Để sửa đường dẫn cài đặt SteamVR:
 1. Đi đến: ...Steam/steamapps/common/SteamVR/bin/win64
 2. Chạy vrpathreg và sửa đường dẫn đến đúng ổ đĩa và thư mục hoặc xóa tệp openvr.vrpath tại user/AppData/Local/openvr


Đảm bảo rằng các tệp bị ẩn được đặt hiển thị trên hệ thống của bạn:
 1. Nhấp vào nút Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Folder Options
 2. Nhấp vào thẻ View
 3. Dưới Advanced settings, nhấp vào Show hidden files and folders, rồi nhấp 'OK'

Ở Windows 10, thực hiện các bước sau để hiển thị các tệp/thư mục bị ẩn:
 1. Chọn nút Start, rồi chọn File Explorer
 2. Chọn thẻ View
 3. Đánh dấu ô Hidden items để xem các tệp bị ẩn
Gỡ và cài đặt lại SteamVR
 1. Khởi động phần mềm Steam
 2. Rê con trỏ của bạn lên phím THƯ VIỆN
 3. Chọn CÔNG CỤ
 4. Tìm và nhấp chuột phải vào SteamVR ở danh sách công cụ
 5. Chọn Xóa nội dung trên máy


Sau khi gỡ bỏ hoàn tất, nhấp đúp chuột vào SteamVR ở danh sách công cụ để cài đặt lại.