Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Tôi đã mua từ HTC. Tôi lấy các mã trò chơi của tôi ở đâu?

Nếu bạn mua bộ Vive từ HTC, các mã của bộ Vive của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã dùng để thanh toán. Nếu bạn không tìm thấy email của mình, hãy kiểm tra thư mục rác và thư mục quảng cáo.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy mã của mình, hãy liên hệ đội hỗ trợ HTC để được giúp đỡ.

*Xin lưu ý, bộ mã chỉ sẵn có khi còn hàng và nội dung có thể thay đổi. Trang đặt hàng của bạn sẽ hiển thị nếu các mã có được bao gồm trước khi bạn thanh toán.