Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Gỡ và cài lại bộ cài đặt Vive

  1. Nhấn phím Windows
  2. Gõ: uninstall a program
  3. Chọn Uninstall a program hoặc Change or remove a program
  4. Tìm bộ cài đặt Vive trong danh sách chương trình và gỡ cài đặt
  5. Cài đặt lại Vive (tải xuống bên dưới)


*Hãy nhớ khởi động lại máy tính của bạn sau khi cài đặt lại Vive