Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Vấn đề mã của bộ HTC Vive

Đơn hàng hợp lệ bao gồm cả các mã kích hoạt một số trò chơi thực tế ảo (VR) miễn phí trên Steam. Bộ mã do nhà bán lẻ cung cấp. Hãy liên hệ với nhà bán lẻ của bạn để biết ứng dụng và trò chơi nào được bao gồm trong bộ. Hiện tại, Tilt Brush không đi kèm phiên bản gần đây nhất của bộ Vive.