Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Tay cầm của tôi không bật lên được

Bấm vào đây để biết các vấn đề năng lượng, nguồn điện thường gặp.


Kết nối tay cầm của bạn bằng cáp micro-USB để hoàn tất cập nhật firmware chưa hoàn tất.