Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Nút hệ thống phát sáng, nhưng không điều khiển được gì cả

Steam Controller của bạn có thể được bắt cặp với thiết bị khác (một máy tính khác hoặc Steam Link).

Xử lý sự cố:
Tháo pin và kết nối với cáp micro-USB
Tháo pin ra và cắm Steam Controller vào cổng USB 2.0 của máy tính bạn sử dụng cáp micro-USB.
Nếu một cổng USB không hoạt động, hãy thử một cái khác.
Bắt cặp phải một thiết bị không dây khác
Nếu bạn đã bắt cặp Steam Controller tới nhiều thiết bị không dây, có thể nó đang bắt cặp với một thiết bị không được sử dụng.

  1. Cắm bộ phát tín hiệu không dây vào thiết bị bạn muốn sử dụng
  2. Tắt Steam Controller
  3. Giữ(A) và ấn nút Steam để chuyển thiết bị kết nối