Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Steam Controller bị hư hại

Công cụ thử nghiệm tương tác được dùng để thử tính năng từng nút Steam Controller. Nó cũng dùng để xác thực tính năng cảm ứng chạm rung Steam Controller. Để thực hiện, làm theo bước sau:

  1. Trong chế độ Big Picture, vào Thiết lập > Cần điều khiển > Thiết lập tay cầm
  2. Tô sáng Steam Controller của bạn trong các thiết bị hỗ trợ và chọn Hỗ trợ
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thử nghiệm chuẩn đoán