Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Tôi không thể lưu thiết lập của mình

Nếu bạn đang dùng Steam Controller với vai trò là Khách, bạn sẽ không thể lưu thiết lập. Đăng ký Steam Controller của bạn để sử dụng chức năng lưu này.

Xử lý sự cố:
Đăng ký Steam Controller của bạn
  1. Chạy Steam trong chế độ Big Picture
  2. Chọn biểu tượng thiết lập hình bánh răng ở góc phải trên cùng
  3. Dưới mục Cần điều khiển, chọn Thiết lập tay cầm
  4. Tìm tay cầm của bạn dưới mục Tay cầm nhận diện:
  5. Chọn ĐĂNG KÝ, rồi chọn Đăng ký vào tài khoản này
  6. Chọn thiết lập mong muốn và ấn nút Gửi