Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Thiết lập của tôi không hoạt động trong trò chơi

Bạn có thể gặp phải trục trặc với cấu hình nếu lớp phủ Steam không hoạt động bình thường hoặc nếu cấu hình bạn đã chọn bao gồm các cách tương tác không được hỗ trợ bởi trò chơi bạn đang chơi.

Xử lý sự cố:
Thử nghiệm lớp phủ Steam
Lớp phủ Steam là cần thiết cho Steam Controller hoạt động. Ấn nút Steam trên tay cầm của bạn, hoặc SHIFT+TAB trên bàn phím để hiện lớp phủ. Nếu bạn ấn nút Steam mà lớp phủ không hiện lên, hãy kiểm tra xem bạn đã bật nó lên trong thiết lập Steam hay chưa.

Steam có thể gặp vấn đề hiện lớp phủ với trò chơi mua ở cửa tiệm thông thường hoặc không thuộc Steam nếu nó chưa được thêm vào thư viện Steam, đặc biệt nếu trò đó có chương trình khởi chạy của riêng nó.
Thử nghiệm lớp phủ Big Picture
Để bật lớp phủ Big Picture, vào mục Thiết lập từ phần mềm Steam. Ở đây, bạn có thể bật chức năng này từ thẻ Trong khi chạy.
Thay đổi thiết lập tay cầm của bạn
Nếu thiết lập Steam Controller không hoạt động trong một trò chơi, có thể do trò chơi không hỗ trợ cách tương tác bạn đã chọn. Duyệt xem các thiết lập tạo bởi cộng đồng cho trò chơi đó và xem cái nào hoạt động.

Các kiểu tương tác độc quyền cho tay cầm chỉ hoạt động với trò chơi có hỗ trợ.
Nếu bạn đang chơi một trò không hỗ trợ tay cầm, như DOTA 2, bạn sẽ không thể dùng cách tương tác độc quyền cho tay cầm, "Di chuyển bằng cần trỏ" và "Camera bằng cần trỏ" để di chuyển và quan sát.

Cách mệnh lệnh tương tác linh hoạt phải đáp ứng phù hợp với giới hạn của trò chơi.
Cách tương tác linh hoạt, như "Nút chỉnh hướng" và "Nút tay cầm", cho phép bạn gán lệnh từ bàn phím, chuột hoặc tay cầm lên nút bấm. Nếu bạn chọn một mệnh lệnh độc quyền cho tay cầm, như nút Y hoặc X, thì tương tác này chỉ hoạt động tốt với các trò chơi hỗ trợ tay cầm.
Vô hiệu các phần mềm xung đột
Một số phần mềm bên thứ ba đã được ghi nhận gây xung đột với chức năng của Steam Controller. Hãy thử tắt các phần mềm đó và khởi động lại máy.
 • Razer Synapse
 • Giả lập cho XInput
 • Chương trình quay màn hình (như Fraps v.v...)
 • Skype, Skypehost
 • MSI Afterburner
 • ASUS AI Suite
 • ZoneAlarm
Vô hiệu lớp phủ các trình khởi chạy không thuộc Steam
Trình khởi chạy trò chơi bên ngoài, như Uplay và Origin, có thể có lớp phủ riêng và sẽ ưu tiên trước lớp phủ Steam.

Nếu trò chơi của bạn chạy qua một dịch vụ hay trình khởi chạy khác, hãy thử tắt lớp phủ của trình khởi chạy đó.

 1. Chạy trò chơi từ Steam
 2. Tìm trình đơn thiết lập cho trình khởi chạy ngoài đó
 3. Chọn mục cho phép tắt lớp phủ
Khởi động lại Steam
 1. Trong cửa sổ phần mềm Steam, nhấp Steam ở góc trên cùng
 2. Chọn Thoát
 3. Chạy lại Steam từ desktop