Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Cấu hình Desktop không hoạt động

Tắt Skypehost.exe đã giải quyết vấn đề này cho một số người dùng.

Xử lý sự cố:
Vô hiệu các phần mềm xung đột
Một số phần mềm bên thứ ba đã được ghi nhận gây xung đột với chức năng của Steam Controller. Hãy thử tắt các phần mềm đó và khởi động lại máy.
  • Razer Synapse
  • Giả lập cho XInput
  • Chương trình quay màn hình (như Fraps v.v...)
  • Skype, Skypehost
  • MSI Afterburner
  • ASUS AI Suite
  • ZoneAlarm