Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Phần cứng hư hại

Steam Controller của bạn có thể gặp vấn đề phần cứng hoặc lỗi không thể phục hồi firmware.

Nếu bạn cần thay thế linh kiện như bộ tín hiệu USB, vui lòng chọn Liên hệ hỗ trợ. Tùy chọn thay thế là dành cho thay thế cả tay cầm, vui lòng chọn mục này nếu bạn cần thay toàn bộ.

Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Vui lòng cung cấp địa chỉ email đang dùng để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Gỡ nắp pin để xác định số series của tay cầm và nhập nó lại dưới đây.
Số sê-ri cho bộ phát tín hiệu của tay cầm có thể được tìm thấy ở đáy của thiết bị.
Bạn không bắt buộc phải cung cấp số sê-ri, nhưng nó sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn.
Số sê-ri bắt đầu với F và có độ dài 10 ký tự.
Số sê-ri bắt đầu với F và có độ dài 10 ký tự.
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy