Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Mạng

Bấm vào đây để xem các vấn đề kết nối mạng thường gặp.


Kiểm tra xem PC của bạn chỉ cài đúng một bộ kết nối mạng hay không (Xem trong Device Manager). Dùng Home làm địa chỉ kết nối.