Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Máy chủ trạng thái hiển thị là ngắt mạng

Steam phải chạy trên máy chủ để Steam Link có thể kết nối. Nếu bạn có tường lửa, bạn cần phải thiết lập quyền cho phép Steam Link kết nối.

Xử lý sự cố:
Đảm bảo Steam đang chạy và đã đăng nhập
Để Steam Link thấy được máy chủ của bạn, nó phải được bật, đăng nhập vào Steam bằng tài khoản Steam của bạn.
Kiểm tra lại mục Bật phát sóng trong thiết lập
 1. Mở phần mềm Steam
 2. Ở phía trên bên trái, chọn Steam rồi Thiết lập
 3. Dưới mục Phát sóng tại gia, hãy bỏ chọn rồi chọn lại mục Bật phát sóng
 4. Chọn OK
Đặt vị trí kết nối mạng của bạn thành Home network
Nhiều người dùng đã báo cáo rằng dùng Public network làm thiết lập khu vực có thể gây ra sự cố đường truyền cho phát sóng.
Tạm thời tắt lưởng lửa của bạn
Trong một số trường hợp, tường lửa có thể ngăn chặn sự kết nối giữa Steam Link và máy PC chủ của bạn.
Nếu bạn không thể cấp phép cho Steam, hãy thử làm những bước sau để tạm thời tắt tường lửa của bạn (các bước này chỉ áp dụng đối với máy tính dùng Windows).

 1. Trên máy PC chủ, chọn nút Windows trên bàn phím của bạn
 2. Nhập: firewall
 3. Chọn Windows Firewall từ danh sách
 4. Chọn Turn Windows Firewall on or off
 5. Chọn Turn off Windows Firewall (not recommended) và chọn OK


Để tái kích hoạt tường lửa và liệt Steam vào danh sách ngoại lệ, hãy làm theo các bước sau

 1. Từ cửa sổ Windows Firewall, chọn Allow a program or feature through Windows Firewall
 2. Chọn Change Settings
 3. Chọn tất cả các hộp trong mục Steam Steam
 4. Chọn OK


Một số người dùng có thể gặp vấn đề với ZoneAlarm.