Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Bị kẹt ở độ phân giải thấp
Xử lý sự cố:
Đặt TV chế độ toàn màn hình
Mở trình đơn liên quan tới hiển thị trên TV của bạn, và chọn chế độ toàn màn hình (đặc biệt như nếu bạn dùng màn hình lớn làm máy chủ phát sóng).
Thay độ phân giải khởi động
*Hướng dẫn sau cần thẻ nhớ USB*

Steam Link khởi động ở độ phân giải 480p (logo Steam Link), rồi chuyển sang mặc định 1080p.
Bạn có thể thay đổi độ phân giải khởi động thành một trong các tùy chọn sau:

1080p
1080i
720p
480p
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_24
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_60

Đây là cách làm:

  1. Trên thẻ nhớ USB, tạo thư mục tên steamlink
  2. Bên trong thư mục steamlink, tạo thư mục tên config
  3. Bên trong thư mục config, tạo thư mục tên system
  4. Mở một văn bản mới trong Notepad (hoặc bất kỳ ứng dụng nhập văn bản thô nào vào), đánh vào chế độ khởi động bạn muốn (ví dụ, 720p hoặc 1080i), và lưu thành tên display_resolution trong thư mục system
  5. Gỡ thẻ nhớ USB khỏi máy tính và đưa nó vào Steam Link
  6. Khởi động Steam Link. Bạn giờ sẽ thấy độ phân giải mới.