Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Thiết bị của tôi ngắt kết nối ngay sau khi kết nối

  1. Vào thiết lập Bluetooth và đảm thiết bị của bạn đã được ngắt
  2. Tắt đi bật lại Steam Link của bạn với cáp điện
  3. Quay lại thiết lập Bluetooth
  4. Đặt thiết bị vào chế độ bắt cặp (pairing)