Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Vấn đề về mic ở Windows 8 hoặc cũ hơn

Truyền tải tín hiệu mic được hỗ trợ bởi phần mềm âm thanh của bên thứ ba, mang tên VB-CABLE