Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Tay cầm Xbox One S
Xử lý sự cố:
Cập nhật firmware Xbox One S
Nếu bạn có Xbox, hãy cắm tay cầm của mình vào và tìm tùy chọn cập nhật firmware.

Nếu bạn có một máy tính dùng Windows 10, hãy tải ứng dụng Xbox Accessories từ cửa hàng Microsoft, rồi mở ứng dụng đó, cắm tay cầm vào và chờ bản cập nhật.