Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Bộ phát không dây Xbox One

Bộ phát không dây Xbox One chỉ được hỗ trợ bởi Microsoft trên Windows và không được thiết kế với mục đích dùng chung với bất kỳ sản phẩm nào khác.

Tuy nhiên, thiết bị này có thể được kết nối với Steam Link và được dùng chung với máy chủ khi đang phát sóng bằng cách dùng phần mềm VirtualHere.