Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Tay cầm Xbox Series X

Tay cầm Xbox Series X có hỗ trợ khi kết nối qua USB, nhưng không hỗ trợ kết nối qua Bluetooth.