Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Thiết bị của tôi không kết nối, nhưng lại hiện trong cài đặt bluetooth
Xử lý sự cố:
Thay pin
Thay pin thiết bị hoặc sạc đầy nó.
Xác nhận tính năng bắt cặp với thiết bị khác còn hoạt động
Hãy thử bắt cặp với thiết bị khác (như laptop, điện thoại v.v...) để xác thực rằng nó hoạt động ổn định.
Quên kết nối thiết bị và bắt cặp lại
  1. Tắt thiết bị Bluetooth
  2. Sử dụng một thiết bị tương tác khác (chuột dây hoặc tay cầm), chọn thiết bị Bluetooth trong danh sách thiết lập Bluetooth của Steam Link
  3. Ấn nút (X) để xóa việc bắt cặp giữa Steam Link và thiết bị Bluetooth
  4. Bật thiết bị Bluetooth trong chế độ bắt cặp (pairing), chọn thiết bị từ trình đơn Steam Link, và thử bắt cặp lại lần nữa