Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Tay cầm PlayStation 4

Để bắt cặp tay cầm PS4 không dây với Steam Link:
  1. Sử dũng thiết bị tương tác tác (chuột dây hoặc tay cầm), vào thiết lập Bluetooth
  2. Ấn giữ cùng lúc nút PS và Share trên tay cầm PS4 cho đến khi nó vào chế độ bắt cặp (pairing) và bắt đầu nháy đèn
  3. Tìm loại cần điểu khiển dạng không dây trong danh sách thiết bị Bluetooth
  4. Ấn nút (A) để bắt cặp với tay cầm PS4