Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Thiết bị được chia sẻ bằng VirtualHere

Để giải quyết những vấn đề với những thiết bị được hỗ trợ bởi VirtualHere dành cho Steam Link, hãy liên hệ với hỗ trợ VirtualHere ở dưới.

Xin lưu ý, những người sở hữu VirtualHere phiên bản bán lẻ sẽ phải mua VirtualHere for Steam Link trên cửa hàng Steam để dùng Virtual Here với Steam Link.