Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Trò chơi không khởi động trong mũ chụp

Hãy làm theo sau khi các trò chơi hiển thị trên màn hình desktop nhưng không hiển thị bên trong mũ chụp.

Xử lý sự cố:
Bỏ ký tự đặc biệt khỏi tên người dùng Windows
Bỏ các ký tự đặc biệt (ví dụ không thuộc ASCII, */@ v.v...) khỏi tên người dùng Windows, hoặc tạo một tài khoản người dùng Windows mới không có ký tự đặc biệt.
Kiểm tra chức năng cổng video và kết nối GPU
Hãy đảm bảo hai điều sau:
  1. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào cùng một GPU
  2. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào các cổng đang hoạt động


Ở đa số trường hợp, các cổng video nằm cạnh nhau trên máy tính của bạn đều kết nối cùng một GPU.

Nếu bạn tin rằng các điều trên là đúng, hãy thử:

  • Sử dụng cổng khác nhưng chung loại dữ liệu cho mỗi thiết bị (ví dụ như thay đổi cáp HDMI của Link Box từ một cổng HDMI này sang cổng HDMI khác)
  • Sử dụng đầu chuyển cáp mini DisplayPort/DisplayPort hoặc HDMI/DisplayPort để cắm Link Box vào máy tính của bạn nếu các cổng bạn dùng thường xuyên không nhận diện được thiết bị.
  • Sử dụng cáp DVI hoặc DisplayPort thay vì cáp HDMI hoặc tương tự.