Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Vùng chết bàn cảm ứng

Nếu bàn cảm ứng tay cầm HTC Vive của bạn không nhấp được trong một vùng, hãy liên hệ HTC để thay thế lò xo tay cầm của bạn.