Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Không thể truy cập GPU (Lỗi 109/Lỗi 400)

Màn hình của bạn có thể không truy cập được GPU. Cả bộ Vive và màn hình hiển thị chính phải được kết nối với cùng một GPU.

Xử lý sự cố:
Kiểm tra chức năng cổng video và kết nối GPU
Hãy đảm bảo hai điều sau:
  1. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào cùng một GPU
  2. Cả màn hình chính và Link Box của bạn đã được cắm vào các cổng đang hoạt động


Ở đa số trường hợp, các cổng video nằm cạnh nhau trên máy tính của bạn đều kết nối cùng một GPU.

Nếu bạn tin rằng các điều trên là đúng, hãy thử:

  • Sử dụng cổng khác nhưng chung loại dữ liệu cho mỗi thiết bị (ví dụ như thay đổi cáp HDMI của Link Box từ một cổng HDMI này sang cổng HDMI khác)
  • Sử dụng đầu chuyển cáp mini DisplayPort/DisplayPort hoặc HDMI/DisplayPort để cắm Link Box vào máy tính của bạn nếu các cổng bạn dùng thường xuyên không nhận diện được thiết bị.
  • Sử dụng cáp DVI hoặc DisplayPort thay vì cáp HDMI hoặc tương tự.
Khởi động lại mũ chụp
  1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng mũ chụp trong SteamVR
  2. Chọn Khởi động lại mũ chụp Vive
  3. Đợi quá trình khởi động lại hoàn thành