Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Hỗ trợ thêm

Vấn đề của bạn cần được hỗ trợ chuyên sâu. Bạn có thể xem các nhóm thảo luận để được trợ giúp hoặc tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Thả tệp vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Xin hãy đính kèm báo cáo hệ thống của SteamVR.

  • Từ desktop của bạn, khởi động SteamVR
  • Ở cửa sổ SteamVR, chọn trình đơn SteamVR
  • Chọn Tạo báo cáo hệ thống
  • Chọn Lưu vào tệp ở góc phải màn hình
  • Đính kèm tệp vào phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một tệp hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm tệp để đính kèm hoặc kéo và thả tệp vào đây.
Hủy