Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Hỗ trợ thêm

Vấn đề của bạn cần được hỗ trợ chuyên sâu. Bạn có thể xem các nhóm thảo luận để được trợ giúp hoặc tạo một phiếu yêu cầu hỗ trợ.

Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Vui lòng đính kèm báo cáo hệ thống SteamVR.

  • Từ desktop, khởi động SteamVR
  • Hãy chắc rằng thiết bị VR được kết nối với máy tính chủ và nguồn điện.
  • Nếu có thể, hãy đảm bảo tay cầm đã bật nguồn và bắt cặp.
  • Trong cửa sổ SteamVR, chọn menu SteamVR thả xuống
  • Chọn Tạo báo cáo hệ thống
  • Chọn Lưu vào tệp ở dưới cùng bên phải màn hình
  • Đính kèm tệp vào phiếu yêu cầu hỗ trợ
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy