Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Chất lượng âm thanh kém
Xử lý sự cố:
Gắn chặt các cáp lỏng
Hãy đảm bảo các dây cáp kết nối mũ chụp, Link Box và máy tính đã chắc chắn.

Xem mục "Kết nối thiết bị USB với mũ chụp" trong hướng dẫn người dùng HTC Vive để biết cách gắn chặt các dây cáp của mũ chụp.
Điều chỉnh chất lượng phát trong Windows
Chạy SteamVR và kết nối Vive của bạn khi làm theo các chỉ dẫn sau.
  1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Volume ở thanh tác vụ
  2. Chọn Playback devices
  3. Nhấp chuột phải vào HTC-Vive-C và chọn Properties
  4. Dưới thẻ Advanced, đặt chất lượng âm thanh ở mức 16 bit, 48000 Hz
  5. Nhấp Apply