Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Lặp âm thanh không được hỗ trợ

Bạn có thể bật lặp âm thanh trong thiết lập SteamVR. (SteamVR > Thiết lập > Âm thanh > Lặp âm thanh tới thiết bị)

Ở các phiên bản N của Windows, lỗi này thường có nghĩa là gói Media Feature Pack cần thiết không được cài đặt trên máy tính của bạn.
Lưu ý: Các phiên bản khác của Windows có thể cần một gói Media Feature Pack khác để sửa lỗi này. Liên hệ đội hỗ trợ Microsoft nếu bạn không rõ bạn cần gói nào cho phiên bản Windows của mình.