Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Cập nhật firmware thất bại

Bạn nên luôn để các cập nhật firmware chạy hoàn tất sau khi được khởi động. Điều quan trọng là không bao giờ tháo dây các bộ phận của Vive hoặc làm gián đoạn các cập nhật firmware.

Xử lý sự cố:
Đặt lại thiết bị USB
  1. Rút mọi dây cáp Link Box khỏi PC của bạn.
  2. Từ máy chủ của bạn, hãy truy cập SteamVR > Thiết lập > Nhà phát triển. Tích vào ô Thiết lập nhà phát triển.
  3. Nhấp vào Xóa mọi thiết bị USB SteamVR. Hãy đảm bảo rằng cáp USB của Link Box đang không được cắm, và nhấp Có.
  4. Khi đã hoàn thành, thoát SteamVR, cắm Link Box của bạn vào (cả USB, HDMI, nguồn), và khởi động lại SteamVR.