Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Các linh kiện bị mất / hư hỏng

Nếu Steam Controller của bạn thiếu hoặc hư hại linh kiện, vui lòng liên hệ đội hỗ trợ để tìm mua linh kiện thay thế.