Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Phần cứng hư hại

Steam Controller của bạn có thể gặp vấn đề phần cứng hoặc lỗi không thể phục hồi firmware.

Nếu bạn cần thay thế linh kiện như bộ tín hiệu USB, vui lòng chọn Liên hệ hỗ trợ. Tùy chọn thay thế là dành cho thay thế cả tay cầm, vui lòng chọn mục này nếu bạn cần thay toàn bộ.