Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn đang gặp phải vấn đề gì với sản phẩm này?
Xử lý sự cố:
Phục hồi firmware
  1. Chạy chế độ Big Picture Mode và vào Thiết lập
  2. Từ danh sách, chọn Thiết lập tay cầm
  3. Chọn Hồi phục firmware Steam Controller để bắt đầu quy trình.