Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Không thể kết nối tới mạng của tôi

Trước khi tiếp tục, vui lòng mở thiết lập nội bộ router của bạn (xem hướng dẫn người dùng), chọn kênh 11 (20MHz) cho kết nối 2.4GHz, và kênh 36 hay 149 (40 / 80MHz) cho kết nối 5GHz.