Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Không thể kết nối tới mạng ẩn

Steam Link hỗ trợ kết nối thủ công tới các hệ thống mạng ẩn.

  1. Đến màn hình cài đặt mạng
  2. Nhấp nút (X) để kết nối thủ công
  3. Nhập loại mã hóa mà mạng của bạn dùng
  4. Nhập SSID cho mạng của bạn
  5. Nhập mật khẩu của mạng