Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Thanh đen ở bên ngang hông hoặc trên dưới

Khi tỉ lệ màn hình trò chơi không khớp với tỉ lệ màn hình hiển thị, chúng tôi bù đắp bằng cách thêm thanh đen ở bên hông hoặc trên dưới.

Xử lý sự cố:
Thay đổi thiết lập hiển thị trong trò chơi
  1. Mở thiết lập hiển thị trong trò chơi và đặt tỷ lệ độ phân giải đồ họa thành 16:9, như 1920x1080 hoặc 1280x720
  2. Nếu bạn không thấy các độ phân giải này có trong trò chơi, thử chuyển qua chế độ toàn màn hình hoặc cửa sổ
  3. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thay đổi độ phân giải desktop cho máy chủ của bạn