Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Màn hình đen

Trước khi tiếp tục, hãy gỡ tất cả thiết bị USB, ngắt nối điện của Steam Link, sau đó cắm vào và thử lại.