Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Nhấp nháy

Ảnh giật màu đen thường là do cáp HDMI bị lỗi và không thể gửi tín hiệu tốt tới màn hình

Xử lý sự cố:
Loại bỏ bộ đổi, đầu nhận AV và công tắc từ đường HDMI
  1. Gỡ bỏ mọi thiết bị có chức năng biến đổi hoặc điều hướng tín hiệu HDMI từ Steam Link tới màn hình của bạn.
  2. Nối một đường dây HDMI trực tiếp từ Steam Link tới màn hình
  3. Nếu đường dây này cải thiện được vấn đề, hãy thử khởi động lại bằng cách ngắt nối nguồn điện từng thiết bị có chức năng điều hướng và biến đổi tín hiệu, rồi sau đó mới nối chúng vào đường dây tín hiệu chính
Thay cáp HDMI
Thử thay cáp HDMI đi kèm cùng Steam Link với cái khác (dầy hơn nếu bạn có) để loại trừ việc dây cáp là nguyên nhân gây vấn đề.
Sửa tệp NVIDIA xorg.conf (dành cho Linux)
Mở tệp /etc/X11/xorg.conf của bạn lên, rồi thêm dòng sau dưới mục "Screen":

Option "metamodes" "1920x1080_60 +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"

Lưu lại rồi thoát.