Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Vấn đề về mic ở Windows 8.1 hoặc mới hơn

Hãy chắc chắn rằng thiết bị truyền tải âm thanh (Steam Streaming Microphone virtual audio) đã được bật trong Control Panel.