Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Trò chơi không có âm thanh

Một số trò chơi gặp trục trặc trong việc phát sóng âm thanh với một số thiết lập loa nhất định.

Xử lý sự cố:
Đặt thiết lập loa cho Steam Link ở chế độ Stereo
  1. Từ trình đơn chính của Steam Link, chọn Thiết lập
  2. Chọn Âm thanh
  3. Từ mục Thiết lập loa, điều chỉnh thiết lập thành Stereo
Thay đổi thiết lập âm thanh trong trò chơi
Mỗi trò chơi có một bộ thiết lập âm thanh khác nhau trong trình đơn thiết lập của riêng chúng. Khởi động trò chơi, và tìm đến thiết lập trò chơi, các mục tùy chỉnh âm thanh liên quan, sau đó tinh chỉnh để thử đầu ra âm thanh.