Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Tay cầm Xbox 360 nối dây bị mất kết nối
Xử lý sự cố:
Gỡ tiện ích mở rộng USB
Nhiều người dùng đã báo cáo rằng bộ mở rộng giác cắm USB cho tay cầm Xbox 360 nối dây có thể gây ra hiện tượng mất kết nối khi rung. Hãy đảm bảo cắm nối trực tiếp thẳng vào Steam Link.