Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Vô lăng và cần trỏ

Vô lăng, bàn điều khiển cho trò chơi đánh nhau và lái máy bay... mặc định các vật này không được Steam Link hỗ trợ, nhưng có thể dùng thông qua chương trình thứ ba VirtualHere.