Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Cập nhật Steam Link

Nếu Steam Link không thể tải cập nhật, nó sẽ hiện thông điệp sau:

Hệ thống này không thể tải cập nhật tự động